BTW aangifte in België

Belangrijk nieuws voor ondernemers

BTW aangifte in België doen is van belang als de federale overheidsdienst financiën  jou als ondernemer aanmerkt. Ondernemer ben je als je goederen of diensten levert tegen betaling.  Als ondernemer ben je verplicht om aan jouw klanten naast de prijs van je artikelen  ook BTW in rekening te brengen. Dat is een percentage van de prijs van de geleverde goederen. Die BTW moet je afdragen aan de federale overheidsdienst financiën . Dat geld wat aan BTW binnenkomt moet dan ook apart worden gezet voor de belasting afdracht.

Aangifte doen via intervat
Om aangifte te doen voor de BTW moet je naar het intervat gedeelte van internet gaan. Daar vind je het inlogscherm om de hoogte van de ontvangen BTW door te geven. Het is daarbij ook van belang dat je het overzicht hebt op de BTW die je namens jouw bedrijf aan andere ondernemers hebt betaald. Je zal namelijk tijdens de verrekening van de BTW een balans moeten opmaken van betaalde en geïnde BTW. Het verschil moet je afdragen aan de federale overheidsdienst financiën. 

Het verplichte voorschot verrekenen
Eens per maand of per kwartaal moet er een verplicht voorschot worden berekend. Daarna wordt eens per jaar de aangifte over het hele boekjaar gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met alle posten die BTW in zich hebben. Daarnaast wordt er gekeken naar bedrijfskosten die mogen worden afgetrokken. Door maandelijks geld te reserveren komt dit eindbedrag niet als een verrassing.