Wat is een dealerportal en wat zijn de belangrijkste voordelen?

Het spreekt voor zich dat bedrijven tegenwoordig in de praktijk veelal kunnen rekenen op heel wat extra zelfstandige mogelijkheden in vergelijking met vroeger. Dit betekent bijvoorbeeld concreet dat ze hun klanten graag toegang willen geven tot een zogenaamde portal waar ze zelf heel wat verschillende handelingen in kunnen uitvoeren. Wanneer er sprake is van een professionele afzetmarkt spreken we daarbij over een zogenaamde dealerportal. Is het voor jou nog niet helemaal bekend wat een dergelijk portaal nu precies is? Dan moet je zeker en vast verder blijven lezen!

Wat is een dealerportal eigenlijk?

Een dealerportal is een (online) portaal waar dealers van een bepaald bedrijf over de mogelijkheid in beschikken om verschillende handelingen uit te voeren. In de praktijk betekent dit concreet dat er sprake is van een online omgeving waarin je bijvoorbeeld zakelijke relaties niet alleen contract- en facturatie-, maar ook voorraadgegevens kan laten opvragen. Ook het delen van productinformatie welke voorlopig specifiek is voorbehouden voor reeds bestaande klanten kan zo gebeuren. Dit aldus in een beveiligde omgeving welke niet zomaar toegankelijk is voor derden. 

Welke voordelen zijn er aan zo’n portaal verbonden?

Gebruikmaken van een dealerportal brengt verschillende interessante voordelen met zich mee. Allereerst zorgt het er uiteraard voor dat het mogelijk wordt gemaakt voor dealers om heel wat informatie op te kunnen vragen op eender welk moment. Daarnaast spreekt het voor zich dat zo’n portaal ook efficiënter werken mogelijk maakt en kan je er een besparing mee realiseren op de operationele kosten. Voor alle betrokken partijen zijn er sowieso veel voordelen aan verbonden. Enkele andere voordelen die van toepassing zijn, zijn bijvoorbeeld:

  • Er wordt een zakelijke selfservice mee aangeboden; 
  • Er is sprake van 24/7 beschikbaarheid van actuele data; 
  • Er wordt een nieuw business- en verdienmodel gelanceerd;

Voor heel wat bedrijven geldt dat ze zich tegenwoordig nog afvragen of de keuze voor het laten ontwikkelen van een dealerportal wel de investering waard is. In de praktijk hoeven we daar eigenlijk helemaal niet zo lang over na te denken. De voordelen die hierboven reeds werden aangehaald spreken op dit vlak immers eigenlijk voor zich. Doordat er bovendien een aanzienlijke besparing kan worden gerealiseerd op de operationele kosten zal je tot de vaststelling komen dat deze investering zichzelf op lange(re) termijn eigenlijk zo goed als altijd terug zal weten te verdienen.

Koppeling met een zogenaamde API

Het spreekt voor zich dat er in de praktijk doorgaans sprake is van verschillende koppelingen bij het lanceren van een dealerportal. Voor een dergelijke portal geldt dan ook dat het sterk wordt aangeraden om ze verbinding te laten maken met bijvoorbeeld het administratiesysteem waar gebruik van wordt gemaakt. Bovendien spreekt het voor zich dat er ook een koppeling kan worden gerealiseerd met bijvoorbeeld een webwinkelsysteem. Voor alle data die wordt uitgewisseld met dit portaal geldt dat ze bijvoorbeeld afkomstig kan zijn uit zogenaamde ERP-systemen. Hoe dan ook, door verschillende systemen met elkaar te koppelen spreekt het voor zich dat er een zeer efficiënte bedrijfsvoering kan worden gerealiseerd. Dat komt alle betrokken partijen alleen maar ten goede.